Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2017

48

01 Czerwiec 2017
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust....

47

01 Czerwiec 2017
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji...

46

01 Czerwiec 2017
Zarządzenie w sprawie ustalenia siedziby Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie...

45

01 Czerwiec 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok...

44

01 Czerwiec 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 11.05.2017 r. pn.:...

43

01 Czerwiec 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok...

42

01 Czerwiec 2017
Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Żarnów za 2016 rok...

41

01 Czerwiec 2017
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na...

40

01 Czerwiec 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok...

39

31 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą "Zapewnienie dzieciom w...

38

31 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stypendium (socjalnego) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żarnów w roku szkolnym 2016/2017 w okresie...

37

25 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań i udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 26.04.2017 r. pn.:...