Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2017

36

25 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 25.04.2017 r. pn.:...

35

25 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok...

34

25 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi...

33

25 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków -...

32

25 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa drogi Soczówki - Wierzchowisko" realizowanego z...

31

25 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie"...

30

25 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 11.04.2017 r. pn.:...

29

25 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół, dla których...

28

25 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 05.04.2017 r. pn.:...

27

25 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 05.04.2017 r. pn.:...

26

25 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok...

25

25 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 31.03.2017 r. pn.:...