Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2017

24

25 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok...

23

25 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego, konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska : 1. Podinspektor ds. Inwestycji 2. Podinspektor ds. Inwestycji i...

22

25 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarnów oraz sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarnów...

21

24 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia gminnych eliminacji XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem...

20

24 Maj 2017
Zarządzenia w sprawie zasad organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarnów w roku szkolnym 2017/2018...

19

24 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok...

18

24 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 15.03.2017 r. pn.:...

17

24 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie planu dofinansowania na 2017 rok form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest...

16

24 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok...

15

24 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie określenia wykazu stanowisk pracy Urzędu Gminy Żarnów, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o...

14

24 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności o postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w...

13

24 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok...