Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2018

57

27 Lipiec 2018
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wyłonienie kandydata...

56

27 Lipiec 2018
Zarządzenie NR 56/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy...

54

27 Lipiec 2018
Zarządzenie Nr 54 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie...

55

29 Czerwiec 2018
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28.06.2018 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania...

53

29 Czerwiec 2018
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert...

52

29 Czerwiec 2018
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację...

51

27 Czerwiec 2018
Zarządzenie NR 51/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 21.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie...

50

27 Czerwiec 2018
Zarządzenie NR 50/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 21.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie...

49

26 Czerwiec 2018
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 21.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie...

48

26 Czerwiec 2018
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wyłonienie kandydata na...

47

26 Czerwiec 2018
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności...

46

26 Czerwiec 2018
Zarządzenie NR 46/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 18.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie...