Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2018

31

23 Kwiecień 2018
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018...

30

23 Kwiecień 2018
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na...

29

23 Kwiecień 2018
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na...

28

23 Kwiecień 2018
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na...

27

23 Kwiecień 2018
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania...

26

23 Kwiecień 2018
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego...

25

23 Kwiecień 2018
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego, konkurencyjnego naboru na wolne...

24

23 Kwiecień 2018
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 06 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie...

23

23 Kwiecień 2018
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 06.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie...

22

23 Kwiecień 2018
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 04.04.2018 r. w sprawie zasad organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez...

21

23 Kwiecień 2018
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 04.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie...

20

23 Kwiecień 2018
Zarządzenie Nr 20a/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018...