Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2018

20

23 Kwiecień 2018
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy...

19

23 Kwiecień 2018
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018...

18

23 Kwiecień 2018
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie...

17

23 Kwiecień 2018
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 05 marca 2018 roku w sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu...

16

23 Kwiecień 2018
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargu: na...

15

23 Kwiecień 2018
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018...

14

23 Kwiecień 2018
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 09.02.2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zobowiązania cywilnoprawnego na skutek przedawnienia....

13

23 Kwiecień 2018
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018...

12

20 Kwiecień 2018
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31.01.2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu...

11

20 Kwiecień 2018
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 29.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie...

10

20 Kwiecień 2018
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 26.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o...

9

20 Kwiecień 2018
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 26.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie...