Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2020

Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28 maja 2020 r.

28 Maj 2020
W sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń oraz wyposażenia świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28 maja 2020 r.

28 Maj 2020
W sprawie ustalenia stawek wynajmu pomieszczeń W domu Kultury w Żarnowie w związku z realizacją wspólnie z Fundacją Możesz Więcej...

Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28 maja 2020 r.

28 Maj 2020
W sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Żarnów za rok 2019...

Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25 maja 2020 r.

25 Maj 2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r....

Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Żarnów jako Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 22 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Żarnów...

Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 22 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie Regulaminu monitoringu korzystania z komputerów służbowych w Urzędzie Gminy w Żarnowie...

Zarządzenie Nr 36a/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 20 maja 2020 r.

20 Maj 2020
W sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za dzień 15 sierpnia 2020 r. i 26 grudnia 2020 r....

Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 18 maja 2020 r.

18 Maj 2020
W sprawie ustalenia planu działania w celu ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem na SARS-CoV-2 w pracy - Urzędzie Gminy w...

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 maja 2020 r.

15 Maj 2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r....

Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 kwietnia 2020 r.

30 Kwiecień 2020
W sprawie powołania Komisji d.s. odbioru budowy altan w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego dla miejscowości Dłużniewice, Sielec, Skórkowice...

Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2020 r.

29 Kwiecień 2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r....

Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 kwietnia 2020 r.

15 Kwiecień 2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r....